Al-Farabi, Sang Aristoteles Kedua


Digelar Aristoteles kedua. Tulisan ahli filsafat Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli filsafat Islam. Salah seorang ahli filsafat Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-Farabi.

Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Ayahnya merupakan seorang anggota tentara yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya untuk mendapat pendidikan di Baghdad. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy.

Selepas beberapa waktu, beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Sewaktu di sana, beliau telah berkhidmat di istana Saif al- Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.

Al-Farabi terdidik dengan sifat Qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana,  tidak  gilak  harta  dan  cinta  dunia.  Beliau  lebih  menumpukan perhatian untuk mencari ilmu untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H).

Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa.

Selain itu, dia juga merupakan seorang pemusik yang handal. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain musik, beliau juga telah mencipta satu jenis alat musik yang dikenali sebagai gambus.

Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu, malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pengobatan, sains, matematika, dan sejarah. Namun, keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang filsafat. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini mengungguli ahli filsafat Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd.

Dalam membicarakan teori politiknya, beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. Sebarang percobaan dan usaha untuk memisahkan kedua elemen  tersebut  akan  melahirkan  sebuah  negara  yang  pincang  serta 
masyarakat yang kacau-balau. Oleh itu, akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar pembinaan sebuah negara yang kuat, stabil serta makmur.

Al-Farabi banyak mengkaji mengenai filsafat dan teori Socrates, Plato, dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Maka tidak heranlah, Al-Farabi dikenal sebagai orang yang paling memahami filsafat Aristoteles. Dia juga merupakan orang yang pertama menulis mengenai ilmu logika Yunani secara sistematis dalam bahasa Arab.

Meskipun  pemikiran  filsafatnya  banyak  dipengaruhi  oleh  filsafat  Yunani  tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia.

Menurut Al-Farabi, seorang ahli filsafat tidak seharusnya memisahkan dirinya dari sains dan politlk. Sebaliknya perlu menguasai keduanya untuk menjadi seorang ahli filsafat yang sempurna.

Tanpa sains, seorang ahli filsafat tidak mempunyai cukup peralatan untuk dieksploitasikan untuk kepentingan orang lain. Justru, seorang ahli filsafat yang tulen tidak akan merasa sebarang perbedaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli filsafat.

Pandangan filsafatnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli filsafat Yunani yang lain. Dalam kalangan ahli filsafat Islam, beliau juga dikenal sebagai Aristoteles kedua. Bagi Al-Farabi, ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sebuah negara.

Pandangan  Al-Farabi  ini  sebenarnya  mempunyai  persamaan  dengan  filsafat  dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sebuah negara.

Di samping itu, Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Diaantaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat asli manusia, manakala pertarungan yang terjadi antara manusia merupakan gejala sifat asli  tersebut.

Pemikiran,  ide,  dan  pandangan  Al-Farabi  mengenai  filsafat  politik  terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". Perbicaraan mengenai ilmu filsafat zaman Yunani dan filsafat Plato serta Aristoteles telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam". 

Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al- Nadim pada tahun 988M.

Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandung pengajaran dan teori musik Islam, yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai sebuah buku yang terpenting dalam bidang itu.

Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen, Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang pengobatan. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan   sumbangan   yang   cukup   bermakna   terhadap   perkembangan   ilmu pengobatan di zamannya.

Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting dibanding otak dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan.

Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh filsafat yang serba bisa. Banyak dari pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. Sementara itu, pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di tngkat universitas bagi mencari solusi dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Al-Farabi, Sang Aristoteles Kedua"

Post a Comment